PERSONAL DATA PROTECTION SYSTEM

Dane teleadresowe organizacji:

Nazwa: XYZ sp. z o.o.

Adres: ul. Piękna 6, 04-389 Poznań

NIP: 123-456-78-90

REGON: 123456789

Dane inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

E-mail: iod@xyz.pl

tel: 514 747 434

 

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

OCENA ZGODNOŚCI PROCESORA

Arkusz oceny zgodności procesora z RODO

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA (DPIA)

Arkusz oceny skutków przetwarzania (DPIA)

ANALIZA RYZYKA WOBEC ZASOBÓW

Arkusz analizy ryzyka wobec zasobów

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

REJESTR KATEGORII PRZETWARZAŃ

REJESTR PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

REJESTR NARUSZEŃ

REJESTR UPOWAŻNIEŃ

REJESTR WNIOSKÓW

DOKUMENTACJA ZGODNOŚCI Z RODO