Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

SZKOLENIE Z WDRAŻANIA I NADZORU NAD RODO

Umiejętności zarządzania projektami i pełnienia skutecznego nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych można się nauczyć. Zgodnie z maksymą -Jeżeli chcesz gdzieś dojść to zapytaj kogoś, kto już tam był. Szkolenie z wdrażania i nadzoru nad RODO jest w całości poświęcone praktyce. Konkretne odniesienia do przepisów pojawiają się tylko w razie wystąpienia pytań lub wątpliwości uczestników. Ta metodyka szkoleń pozwala skupić się uczestnikom i prowadzącemu na merytorycznej części szkolenia i pokazania całości metodyki budowania systemu ochrony danych osobowych. Szkolenie przewiduje również ćwiczenia praktyczne z audytowania systemu ochrony danych osobowych w formie symulacji wywiadów osobowych, rozrysowywania wizji lokalnej i przykładach analizowanych dokumentów.

szkolenie DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW DANYCH

Czy wiesz jak w praktyce nadzorować system ochrony danych? Czy posiadasz doświadczenie w audytowaniu, szkoleniu, przeprowadzaniu analizy ryzyka? Bezpieczeństwo danych osobowych w twojej organizacji jest na tyle wysokie na ile twoje umiejętności i wiedza. Skorzystaj z praktycznego szkolenie z wdrażania i nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności samodzielnego wdrażania i nadzorowania systemu ochrony danych osobowych.  Niezależnie czy jesteś inspektorem ochrony danych osobowych, członkiem zarządu spółki, kierownikiem działu czy jednoosobowym przedsiębiorcą. Szkolenie opiera się na praktycznym podejściu do wdrożenia RODO w konkretnej branży uczestnika. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jakich błędów nie popełniać przy wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych i dlaczego.

Opis szkoleń

Organizujemy branżowe szkolenia dedykowane pełnienia funkcji nadzorczych i wykonawczych w systemie ochrony danych osobowych zgodnym z RODO. Oferowane szkolenia są szkoleniami zamkniętymi dla konkretnych organizacji. Przykładowo przeprowadzamy całodzienne szkolenie z analizy ryzyka dla właścicieli procesów lub podobne szkolenie z pełnienia nadzoru nad zgodnością procesów przetwarzania danych osobowych z takich obszarów jak kadry, księgowość, marketing, obsługa klienta, etc. Prowadzimy również szkolenia indywidualne dla inspektorów ochrony danych osobowych z praktyki pełnienia nadzoru nad system ochrony danych osobowych. Zapytaj o możliwość przeprowadzenia indywidualnego szkolenia z RODO w twojej organizacji.

Doświadczony trener

moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

Każdy klient otrzymuje wybraną przez siebie jedną z poniższych publikacji

1. Inspektor ochrony danych. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

2. Dokumentacja wdrożenia RODO. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

3. Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Zaświadczenie lub Certyfikat Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez prowadzącego wraz z suplementem określającym zakres szkolenia. Dla uczestników, którzy chcieliby sprawdzić zdobytą przez siebie wiedzę w trakcie szkolenia przewidziany jest egzamin. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Certyfikat Inspektora Ochrony Danych wraz z zakresem tematycznym oraz wynikiem egzaminu.

zaśw1
cert1

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.