Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

Podnieś poziom świadomości swoich pracowników

Czy twoi pracownicy są w stanie zidentyfikować, które informacje to dana osobowa? Czy wiedzą jak skutecznie chronić dane osobowe przed zagrożeniami? Bezpieczeństwo danych osobowych jest na tyle wysokie na ile pracownicy wiedzą jak je chronić.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę o ...

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

… podstawowych definicjach ochrony danych osobowych i praktycznym stosowaniu podstawowych zasad ochrony danych osobowych takich jak:

 • zasada legalności,
 • zasada celowości,
 • zasada adekwatności,
 • zasada ograniczenia czasowego,
 • zasada merytorycznej poprawności,
 • zasada rozliczalności i
 • zasada transparentności.

PRAWA OSÓB WYNIKAJACE Z RODO

… praktycznych sposobach realizacji praw osób, których dane dotyczą  takich jak:

 • prawo do informacji,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu.

PROCEDURY WYMAGANE PRZEZ RODO

… wewnętrznych procedurach wymaganych przez RODO takich jak:

 • procedura przeprowadzania oceny skutków przetwarzania,
 • procedura domyślnej ochrony danych,
 • procedura ochrony danych na etapie projektowania,
 • procedura przeprowadzania analizy ryzyka,
 • procedura zarządzania incydentami,
 • procedura konsultacji z organem nadzorczym,
 • procedura ciągłości działania.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

… podstawowych zabezpieczeniach organizacyjnych i technicznych takich jak:

 • fizyczna kontrola dostępu,
 • polityka czystego biurka,
 • polityka czystego ekranu,
 • polityka czystego druku,
 • kontrola dostępu do systemów informatycznych,
 • zasadach korzystania z poczty elektronicznej,
 • zasadach korzystania z internetu.

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

… najczęściej występujących naruszeniach takich jak:

 • przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych,
 • utrata danych,
 • nieautoryzowana modyfikacja danych,
 • nieuprawnione ujawnienie danych,
 • nieuprawniony dostęp do danych,
 • w trakcie przesyłania lub przechowywania.

KONTROLE ORGANU NADZORCZEGO

 • typowym przebiegu kontroli UODO,
 • sposobach przygotowania na kontrole,
 • najczęściej pojawiających się uchybieniach,
 • skutkach kontroli,
 • podejmowania działań pokontrolnych.

Prowadzący ...

 • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 • na bieżąco odpowiada na pytania uczestników szkolenia,
 • posiada umiejętność przekazywania wiedzy praktycznej,
 • potrafi mówić ciekawie o rzeczach nudnych i niepraktycznych.
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

Pozostałe usługi

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

information-1481584_1280

ANALIZA RYZYKA WOBEC ZASOBÓW

light-bulb-2235770_1280

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA

brain-2235771_1280

DOKUMENTACJA ZGODNOŚCI Z RODO

contract-1481587_1280

PRZEJĘCIE FUNKCJI IOD

group-1824145_1280

SZKOLENIA IOD

paragraph-1485228_1280

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.

Close Menu