Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

PRZEJĘCIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Zgodnie z RODO część organizacji musi powołać inspektora ochrony danych w swoich strukturach. W ramach jednej opłaty abonamentowej wszelkie obowiązki nadzorcze wynikające z RODO zostaną przejęte przez podmiot zewnętrzny. Skorzystanie z outsourcingu funkcji IOD zapewnia wiele korzyści. Przede wszystkim obniża koszty w porównaniu z zatrudnieniem, zapewnia fachową merytoryczną wiedzę na którą nie zawsze można liczyć przy etacie, posiada większe doświadczenie od osoby nadzorującej tylko jedną organizację.

OUTSOURCING IOD

Czy twoja organizacja powołała IOD z dniem 31 lipca 2018r.? Pamiętaj, że zgodnie z RODO za nie powołanie IOD, grozi kara administracyjna do 10 mln € lub 2% światowego obrotu za rok ubiegły. Outsourcing IOD to rozwiązanie bardziej korzystne niż dodatkowy etat. Pełnienie nadzoru przez IOD w wielu organizacjach mimo, że jest wymagane przez RODO to wcale nie wymaga codziennej pracy, a jedynie gotowości do działania. 

ZAKRES USŁUGI

1. AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO I BI

Audyt początkowy zgodności z RODO i bezpieczeństwa informacji oraz co najmniej jeden audyt sprawdzający w roku zakończony raportem zawierającym rekomendacje w zakresie dostosowania procesów oraz dostosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych do wyników analizy ryzyka.

2. KONSULTACJE PRZY DPIA

Nieograniczone w ilości i czasie konsultacje przy przeprowadzaniu oceny skutków przetwarzania w zakresie doboru metodyki przeprowadzania DPIA, identyfikacji zagrożeń, oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, oceny skutków wystąpienia zagrożeń oraz planu postępowania z ryzykiem DPIA.

3. KONTAKTY Z OSOBAMI

Bieżące rozpatrywanie wniosków osób, których dane dotyczą w zakresie przyjmowania wniosków, przygotowywania rekomendacji dla organizacji, przygotowania i wysyłania odpowiedzi na wniosek osoby.

4. KONTAKTY Z UODO

Bieżące kontakty z organem nadzorczym (UODO) w zakresie konsultacji i zapytań w razie skarg osób, których dane dotyczą, naruszeń ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych spraw, które może zwrócić się UODO

5. SZKOLENIA PERSONELU

Początkowe i okresowe szkolenia pracowników z RODO i wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych w zakresie szkoleń stacjonarnych, szkoleń zdalnych, instruktarzy stanowiskowych, okresowo wysyłanych biuletynów przypominających.

Mikro przedsiębiorstwo

Jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba
od 499 zł / m-c
  • BEZPIECZEŃSTWO

Małe i średnie podmioty

Spółki cywilne i małe spółki kapitałowe
business-people-using-laptop-financial-charts-meeting-o_1232-2742
od 999 zł / m-c
  • ROZWÓJ

Duże podmioty

Podmioty zatrudniające powyżej 250 osób
korporacje
od 1 499 zł / m-c
  • KOMFORT
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.