Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

personal data protection system (PDPS)

Oferujemy aplikację do zarządzania systemem ochrony danych osobowych w organizacji. PDPS pozwala samodzielnie wdrożyć i nadzorować system ochrony danych osobowych inspektorom ochrony danych osobowych. Korzystanie z oprogramowania możliwe w trzech wariantach dopasowanych do potrzeb każdej organizacji.

aUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

Przeprowadzenie audytu zgodności opiera się na autorskich listach kontrolnych obejmujących swoim zasięgiem 3 obszary. Audyt zgodności całej organizacji, czyli weryfikacja zgodności stanu faktycznego z ponad 50 punktami listy kontrolnej. Audyt zgodności procesów czyli weryfikacja realizacji praw osób, których dane dotyczą w poszczególnych procesach. Ostatecznie audyt procesorów, którym powierza się dane osobowe do dalszego ich przetwarzania. Aplikacja umożliwia generowanie Raportu wraz z rekomendacjami niezwłocznie po zakończeniu audytu.

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA (dpia)

Przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych wobec procesu nigdy nie było prostsze. Wystarczy uzupełnić odpowiedzi na poszczególne pytania i wygenerować Raport. Raport określi na podstawie oceny prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia poszczególnych zagrożeń czy proces jest procesem wysokiego ryzyka. Dodatkowo Raport wskaże jakie działania należy podjąć by obniżyć ryzyko do poziomu akceptowalnego. Aplikacja umożliwia stały nadzór IOD nad wynikami DPIA.

ANALIZA RYZYKA WOBEC ZASOBÓW

Przeprowadzenie analizy ryzyka wobec zasobów nigdy nie było prostsze. Wystarczy uzupełnić odpowiedzi na poszczególne pytania i wygenerować Raport. Raport określi na podstawie oceny prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia poszczególnych zagrożeń jakie zabezpieczenia powinny zostać zastosowane. Dodatkowo Raport wskaże jakie zagrożenia występują wobec poszczególnych kategorii zasobów. Aplikacja umożliwia stały nadzór IOD nad pojawiającymi się zagrożeniami w procesach.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania jest bardzo czytelne. Aplikacja umożliwia wybranie wyświetlanych kolumn i generowanie Raportów z poszczególnych kolumn. Dodatkową zaletą jest możliwość exportu rejestru do dowolnego formatu (xml, csv, pdf) czy po prostu skopiowania zawartości rejestru do schowka. Uzupełnianie rejestru jest banalnie proste ze względu na konieczność zaznaczania jedynie zdefiniowanych pól (np. podstawy prawne przetwarzania)

REJESTR PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Aplikacja nie tylko umożliwia prowadzenie rejestru podmiotów, którym organizacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych ale również rejestr jest powiązany z procesami w rejestrze czynności przetwarzania. Taka funkcjonalność znacznie upraszcza przygotowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i kontrolowania procesorów.

REJESTR naruszeń ochrony danych osobowych

Aplikacja umożliwia bieżące śledzenie naruszeń ochrony danych osobowych oraz określanie środków korekcyjnych i korygujących względem pojawiających się naruszeń. Dodatkowo aplikacja pokazuje statystykę występowania poszczególnych kategorii naruszeń, co umożliwia podejmowanie właściwych środków zapobiegawczych i dalsze doskonalenia systemu ochrony danych osobowych.

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Prowadzenie rejestru osób upoważnionych nigdy nie było bardziej przejrzyste. Możemy określić metody szkolenia personelu zakres nadawanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych powiązanych z rejestrem czynności przetwarzania. Statystki pozwalają śledzić poziom świadomości poszczególnych osób w zależności od tego jaka metoda szkoleniowa została zastosowana.

REJESTR WNIOSKÓW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Wychodząc na przeciw praktyce nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych aplikacja umożliwia rejestrowania wniosków osób o realizację ich prawa oraz śledzenie terminów rozpatrzenia poszczególnych wniosków. Dodatkowo na bieżąco widzimy statystykę zaakceptowanych lub odrzuconych wniosków.

WERSJA MOBILNA

Aplikacja jest w pełni responsywna, co oznacza że można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych. Aspekt ten jest bardzo istotny gdy chcemy mieć stały dostęp do informacji przeprowadzając np. audyt zgodności z RODO, a nie posiadając dostępu do komputera przenośnego.

DODATKOWE MODUŁY

Na chwilę obecną pracujemy nad rozszerzeniem aplikacji o dodatkowe moduły dotyczące nadzorowania zgodności z normą ISO 27001, ISO 9001 oraz ISO 22301. Aplikacja na życzenie klienta może być rozbudowana o dedykowane moduły np. KRI lub zawierające listy kontrolne zgodności z Politykami bezpieczeństwa grup kapitałowych.

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.