Narzędzie do weryfikacji zgodności z RODO.

Odpowiedz na ok. 50 pytań i pobierz Raport zgodności z RODO twojej organizacji. Przygotowane narzędzie nie pobiera żadnych danych i nie identyfikuje jednoznacznie organizacji. Raport jest czysto poglądowy. Raport zawiera praktyczne odniesienia do wytycznych ERODO oraz motywów RODO. Sam sprawdź czy dostosowałeś swoją organizację do RODO zanim zrobią to inni.