Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE RODO

Skorzystaj z usługi kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w twojej organizacji. Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach nie musi trwać miesiącami i nie musi być kosztowne. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet przeprowadzenie usługi zdalnie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji np. wideokonferencje. Zapewnij zgodność twojej organizacji z RODO już w 5 dni roboczych.

WDROŻENIE RODO W 5 DNI

Już w 5 dni możliwe jest przeprowadzenie takich działań jak audyt zgodności, ocena skutków przetwarzania, analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji i szkolenie personelu. W kolejnym kroku organizacja musi zacząć sama wdrażać gotowy system ochrony danych osobowych. Innymi słowy usługa kompleksowego wdrożenia RODO polega na przeprowadzeniu wspólnie z klientem wszelkich czynności początkowych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, a kolejno klient sam wdraża niezbędne zabezpieczenia i rozpoczyna nadzór nad przestrzeganiem RODO w organizacji.

Kompleksowe wdrożenie RODO polega na ...

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

information-1481584_1280

W mniejszych organizacjach wystarczy nawet jeden dzień by sprawdzić zgodność z RODO i ocenić adekwatność zastosowanych zabezpieczeń.

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA

brain-2235771_1280

W małych i średnich organizacjach wystarczy godzina by przeprowadzić proces oceny skutków przetwarzania danych osobowych w jednym procesie.

ANALIZA RYZYKA WOBEC ZASOBÓW

light-bulb-2235770_1280

W małej organizacja wystarczy jeden dzień by przeprowadzić inwentaryzację i analizę ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania.

DOKUMENTACJA ZGODNOŚCI Z RODO

contract-1481587_1280

W małej organizacji wystarczy jeden dzień by opracować wszystkie elementy dokumentacji zgodności z RODO i opisać zastosowane zabezpieczenia.

SZKOLENIA PRACOWNICZE Z RODO

group-1824145_1280

Zespół wdrożeniowy RODO może zostać przeszkolony stacjonarnie w 3 godziny, a jedna tura szkolenia personelu z RODO to tylko 2 godziny.

WSPARCIE IOD/ADO

paper-planes-3128885_1280

W ramach kompleksowego wdrożenia zapewnione jest kompleksowe wsparcie organizacji przez rok od zrealizowania ostatniego etapu wdrożenia.

Mikro przedsiębiorstwo

Jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba
od 1 999 zł
  • 8 h zdalnego wsparcia w procesie wdrożenia

Małe i średnie podmioty

Spółki cywilne i małe spółki kapitałowe
business-people-using-laptop-financial-charts-meeting-o_1232-2742
od 2 999 zł
  • 24 h zdalnego wsparcia w procesie wdrożenia

Duże podmioty

Podmioty zatrudniające powyżej 250 osób
korporacje
od 4 999 zł
  • 36 h zdalngo wsparcia w procesie wdrożenia
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.