Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

Dokumentacja dopasowana do organizacji

Czy twoja organizacja posiada opisane wszelkie procedury wymagane przez RODO? Czy dokumentacja jest na tyle przejrzysta i spójna, że da się ją faktycznie wdrożyć? Dokumentacja zgodności z RODO musi odzwierciedlać nie tylko przepisy prawa ale musi być wdrożona tj. działać w organizacji.

Dokumentacja RODO to ...

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

polityka bezpieczeństwa czyli główny dokument zapewniający zgodność z RODO na potrzeby ewentualnej kontroli, zawierający:

 • procedura oceny skutków przetwarzania,
 • procedura analizy ryzyka,
 • procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  procedura domyślnej ochrony danych,
 • procedura ochrony danych na etapie projektowania,
 • procedura zarządzania incydentami,
 • procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • procedura odbierania zgód oraz informowania osób,
 • procedura ciągłości działania.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

rejestr czynności przetwarzania zawierający m.in:

 • zidentyfikowane procesy,
  cel przetwarzania,
 • kategorię osób, których dane dotyczą,
 • kategorie danych przetwarzanych w procesie,
 • planowany termin usunięcia danych,
  podmioty przetwarzające,
 • kategorie odbiorców danych,
 • ogólny opis zabezpieczeń,
  opis przesyłu danych poza EOG (jeżeli występuje).

NARZĘDZIE DO DPIA

arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania oceny skutków przetwarzania uwzględniający:

 • opis operacji przetwarzania danych,
 • ocenę niezbędności i proporcjonalności przetwarzanych danych,
 • opis procesu zarządzania ryzykiem,
 • narzędzie do analizy ryzyka DPIA.

NARZĘDZIE DO ANALIZY RYZYKA

narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji zasobów i analizy ryzyka uwzględniające:

 • kategorie zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych,
 • przypisanie zasobów do procesów,
 • przeprowadzenie właściwej analizy ryzyka.

NARZĘDZIE DO REALIZACJI PRAW OSÓB

arkusz kalkulacyjny uwzględniający:

 • wnioski osób, których dane dotyczą,
 • analizę zasadności realizacji praw osób,
 • szablon odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Przygotowujący dokumentację ...

 • posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych dokumentów,
 • korzysta ze sprawdzonych autorskich metod  zgodnych z wytycznymi Prezesa UODO,
 • posiada umiejętność analitycznego gromadzenia informacji,
 • potrafi dopasować dokumentację do każdej organizacji.
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

Pozostałe usługi

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.

Close Menu