Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

Ocena zgodności z rodo

Czy twoja organizacja jest przygotowana na kontrolę Prezesa UODO? Czy posiadasz dowody skutecznego wdrożenia RODO w twojej organizacji? System ochrony danych osobowych musi być okresowo weryfikowany, bo każda organizacja się zmienia.

Raport z audytu zgodności z RODO zawiera ...

OCENA ORGANIZACJI JAKO CAŁOŚCI

… poziom zgodności z RODO organizacji jako administratora danych w następujących obszarach:

 • identyfikacja kontekstu organizacji,
 • realizacja wewnętrznych obowiązków administratora danych,
 • realizacja domyślnej ochrony danych,
 • realizacja ochrony danych na etapie projektowania,
 • realizacja obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 • realizacja obowiązku wyznaczenia inspektroa ochrony danych (IOD).

OCENA ZGODNOŚCI PROCESÓW

… poziom zgodności procesów przetwarzania danych osobowych w następujących obszarach:

 • identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych,
 • ocena istnienia podstaw prawnych przetwarzania danych zwykłych,
 • ocena istnienia podstaw prawnych przetwarzania danych wrażliwych,
 • ocena realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • ocena realizacji obowiązku informacyjnego,
 • ocena zgodności przetwarzania danych powierzonych,
 • identyfikacja podmiotów przetwarzających dane,
 • ocena zgodności podmiotów przetwarzających.

OCENA ZASTOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ

… poziom bezpieczeństwa zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych w następujących obszarach:

 • ocena fizycznych zabezpieczeń obszaru przetwarzania,
 • ocena kontroli dostępu do obszaru przetwarzania,
 • ocena kontroli dostępu do systemów informatycznych,
 • ocena wdrożenia polityki czystego biurka i ekranu,
 • ocena zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • ocena ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
 • ocena procesu tworzenia kopii zapasowych,
 • ocena zabezpieczeń kryptograficznych,
 • ocena zabezpieczeń mobilnych nośników danych,
 • ocena poziomu świadomości osób przetwarzających dane,
 • ocena bezpieczeństwa wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi,
 • ocena bezpieczeństwa komunikacji.

Audytor RODO ...

 • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów,
 • korzysta ze sprawdzonych metod audytowania wynikających z norm ISO,
 • posiada umiejętność szybkiego pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • potrafi dopasować narzędzia audytowe do każdej organizacji.
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

Pozostałe usługi

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.

Close Menu